Toepassingen

U kunt nu nog eenvoudiger het verschil tussen de modellen bekijken en bepalen welk model het meest geschikt is voor u.

Met de pictogrammen 'Toepassingsgebieden' kunt u bepalen welke productlijnen voldoen aan de behoeften van verschillende segmenten, werkomgevingen en gebruikspatronen. Zo kunnen uw individuele behoeften en eisen snel en nauwkeurig worden ingeschat.

ATEX

De BioLine-kasten voor de opslag van biomateriaal voldoen standaard kosteloos aan alle ATEX-richtlijnen, zowel in als buiten de opslagruimte. De gele ATEX-sticker op onze verschillende modellen geeft aan dat dit product kan worden geplaatst in een omgeving waarin explosiegevaar bestaat of dat dit product geschikt is voor de opslag van explosief materiaal.

Medicijn voor de opslag

Dankzij de DIN 58345 kit, verschillende accessoires zoals een ABS-interieur en aluminium laden en prestaties die voldoen aan de vereisten voor farmaceutische producenten, zijn de volgende BioLine-series ideaal voor de opslag van medicijnen en vaccinaties.

GMP - Good Manufacturing Practice

Gram BioLine kent de specifieke vereisten voor GMP en met de toepassing GMP laten we zien welke Gram BioLine-koelkasten en -vriezers geschikt zijn voor een GMP-omgeving. Alhoewel onze kasten slechts een klein radertje zijn in het grote geheel, minimaliseren we hiermee de risico's in de productie van farmaceutische middelen die niet met onderzoeken kunnen worden weggenomen. Bovendien worden de risico's voor menselijke consumptie verlaagd en de consistentie van producten verhoogd dankzij de unieke prestaties en de stabiele en homogene temperatuur van onze kasten.

GLP - Good Laboratory Practice

Met deze toepassing geven we aan welke van onze producten geschikt zijn voor GLP voor consistente replicatie van onderzoeken om uiteindelijk de veiligheid voor de mens de omgeving te kunnen waarborgen. Met de producten voor GLP-toepassingen kunt u gedragscodes en SOP's naleven en de geldigheid van onderzoeken eenvoudiger toetsen doordat de kasten het vereiste nauwkeurigheidsniveau niet alleen behalen, maar zelfs ruimschoots overschrijden.

Lab-toepassingen

In de toepassing Lab staan de producten vermeld die voldoen aan niet-GLP-vereisten van laboratoria en de algemene opslag van materiaal voor gebruik in laboratoria. Alhoewel laboratoria niet volledig voldoen aan de GLP-vereisten, moet de geldigheid worden gewaarborgd door SOP's te volgen en moet de onderzoeksbasis meer dan voldoende zijn voor de nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidsniveaus van een bepaald onderzoek. Hieronder ziet u welke producten geschikt zijn voor uw toepassing.